Hoppa till innehåll

För vem

Vi vänder oss till dig med trauma, PTSD, ADHD/ADD, sömnproblem eller stressrelaterade symtom, men även till dig som vill optimera din hjärnas potential.

Neurofeedback används som understödjande metod vid psykologiskt behandlingsarbete.

Stress never lies with the events that we identify as stressful: it lies in our reaction to them” Sebern Fisher

Problemområden
Trauma, tidiga trauman, kumulativa trauman, PTSD

Känslomässiga problem som ångest, oro, skuld- och skamkänslor,
tvångstankar, självmordstankar mfl

Kognitiva störningar som nedsatt koncentration och uppmärksamhet,
minnesproblem, tvångstankar mfl

Beteenden som till exempel impulsivitet, tics, ADHD/ADD mfl

Sömnstörningar som för tidigt uppvaknande, mardrömmar, sömngång,
sömnapne ́ mfl

Fysiska/Autoimmuna/endokrina störningar som allergier, PMS, yrsel,
migrän, förstoppning mfl

Smärta som vid trigeminus neuralgi, migrän, endometrios, kronisk smärta

Neurologiska och motoriska problem som stroke , epelesi, tinnitus mfl

Peak performance med hjälp av neurofeedback träning när man har problem att utföra ”sitt bästa”. All neurofeedbackträning leder till ”peak performance” eftersom hjärnan tränas till att optimera sina funktioner. Koncentration, mentalt fokus och känslomässig kontroll är funktioner som krävs vid alla optimala utföranden, såväl för att vara en god ledare som att topp prestera inom en sportgren.

”The quality of your life is determined by the focus of your attention” Ed Hamlin

Neurofeedback

Optimera hjärnan – Optimera Livet

Maxime Cerebrum Auge – Maxime Qualitatem Vitae Auge!