Hoppa till innehåll

Neurofeedback vid trauma

Optimera Hjärnan – Optimera Livet

Affect regulation is the pathway to a sense of self” Allan Shore

Initialt är neurofeedbackträning nödvändig för den psykoterapeutiska bearbetningen. Neurofeedback hjälper hjärnan att sänka arousalnivån dvs lugnar hjärnan och ökar graden av självreglering. Detta är centralt för att kunna utrycka och formulera sina tankar och känslor i ord.

”We need to reconsider psychotherapy as it is now practised for trauma patients” Sebern Fisher

Hjärnans funktioner påverkas vid trauma, bland annat sker detta :

  • Nedsatt immunförsvar
  • Emotionell regleringsförmåga försvagas
  • Kapaciteten för anknytning och empati försvagas
  • Kapaciteten för relationsskapande försämras
  • Förmåga att planera, ta beslut och utföra försämras
  • Förmåga till inlärning, uppmärksamhet, koncentration och minne försämras
  • Sexuell förmåga påverkas

All symptoms are errors in self-regulation” Sebern Fisher

Symptom kan ses som manifestationer på dysreglering och/eller förhöjd arousal-nivå i hjärnan. Vid svåra trauma under individens utveckling kan de avspeglas i bristande självreglering i form av rädsla, toxisk skam och vrede.

Försök att hantera intensiva, svårhanterliga och explosiva känslor/affekter sker ofta genom olika former av självskadebeteenden.

Med hjälp av neurofeedback utmanas hjärnans neuroplasticitet till nyinlärning och till att skapa mer funktionella sätt att hantera tillvaron i stort.

” The Standard for Neurofeedback is You” Bessel van der Kolk