Hoppa till innehåll

Neurofeedback vid trauma

Affect regulation is the pathway to a sense of self” Allan Shore

Hjärnans funktioner påverkas vid olika former av trauma:

  • Nedsatt immunförsvar
  • Emotionell regleringsförmåga försvagas
  • Kapaciteten för anknytning och empati försvagas
  • Kapaciteten för relationsskapande försämras
  • Förmåga att planera, ta beslut och utföra försämras
  • Förmåga till inlärning, uppmärksamhet, koncentration och minne försämras
  • Sexuell funktionsgrad påverkas

All symptoms are errors in self-regulation” Sebern Fisher

Symptom kan ses som manifestationer på dysreglering och/eller förhöjd arousal-nivå i hjärnan. Vid svåra trauma under individens utveckling kan de avspeglas i bristande självreglering i form av rädsla, toxisk skam och vrede.

Försök att hantera intensiva, svårhanterliga och explosiva känslor/affekter sker ofta genom olika former av självskadebeteenden.

Med hjälp av neurofeedback utmanas hjärnans neuroplasticitet till nyinlärning och till att skapa mer funktionella sätt att hantera tillvaron i stort.

Initialt är neurofeedback-träning nödvändig för den psykoterapeutiska bearbetnings-effekten . Neurofeedback hjälper hjärnan att sänka arousal-nivån/lugna hjärnan och öka graden av självreglering. Detta är centralt för att kunna utrycka och formulera sina tankar och känslor i ord.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *