Hoppa till innehåll

Neurofeedback vid trauma

”We need to reconsider psychotherapy as it is now practised for trauma patients” Sebern Fisher

Initialt är neurofeedbackträning nödvändigt för den psykoterapeutiska bearbetningen. Neurofeedback hjälper hjärnan att sänka arousalnivån dvs lugnar hjärnan och ökar graden av självreglering. Detta är centralt för att kunna utrycka och formulera sina tankar och känslor i ord.

” The Standard for Neurofeedback is You” Bessel van der Kolk

Neurofeedback vid trauma utgår från en särskild modell utarbetad av Sebern Fisher. Neurofeedbackträningen skiljer sig avsevärt från den som görs vid andra problemområden, därför får trauma en egen sida här. Vi vill understryka att det är en avgörande skillnad.

Affect regulation is the pathway to a sense of self” Allan Schore

Hjärnans funktioner påverkas generellt vid trauma i barndomen då rädsla tagit över och hindrar individens psykiska, fysiska och andliga utveckling. Rädsla styr och påverkar hela personens välbefinnande, bland annat sker detta :

  • Nedsatt immunförsvar
  • Emotionell regleringsförmåga försvagas
  • Kapaciteten för anknytning och empati försvagas
  • Kapaciteten för relationsskapande försämras
  • Förmåga att planera, ta beslut och utföra uppgifter försämras
  • Förmåga till inlärning, uppmärksamhet, koncentration och minne försämras
  • Sexuell förmåga påverkas

Trauma symptoms are all errors in self-regulation” Sebern Fisher

Symptom kan ses som manifestationer på dysreglering och/eller förhöjd arousal-nivå i hjärnan. Trauma i individens utveckling avspeglas i bristande självreglering som kan ta form i rädsla, skam och vrede.

Självskadebeteenden är bland annat försök att reglera intensiva, svårhanterliga och explosiva känslor.

Med hjälp av neurofeedback utmanas hjärnans neuroplasticitet till nyinlärning och till att skapa mer funktionella sätt att hantera tillvaron i stort.

The Goal is to Calm the Fear-Driven Brain” Sebern Fisher

Modell för psykoterapi vid trauma :

Neurofeedback in the Treatment of Developmental Trauma: Calming the Fear-Driven Brain av Sebern F. Fisher

Neurofeedback

Optimera hjärnan – Optimera Livet

Maxime Cerebrum Auge – Maxime Qualitatem Vitae Auge!