Hoppa till innehåll

Handledning & Utbildning

Optimera hjärnan – Optimera Livet

Neurofeedbackhandledning ges till psykoterapeuter och/eller den som har utbildning i neurofeedback och använder metoden i sitt yrkesutövande.

Vi erbjuder utbildning i det teoretiska ramverket för neurofeedback enligt ”Arousal-modellen” med fokus på affektreglering, traumabehandling, stress, sömn, ångest mm.

Neurofeedback vid trauma kräver ett speciellt förhållningssätt och upplägg då träningen utförs i kombination med psykoterapi. Vi utgår från den modell psykoterapeuten Sebern F. Fisher utarbetat,

Vi skräddarsyr handledning och utbildning efter kundens önskemål.