Hoppa till innehåll

Handledning & Utbildning

Neurofeedback training is like Yoga for Your EEG” Mary Ammerman

Neurofeedbackhandledning ges till psykoterapeuter och/eller den som har utbildning i neurofeedback och använder metoden i sitt yrkesutövande.

Vi erbjuder utbildning i det teoretiska ramverket för neurofeedback enligt ”Arousal-modellen” med fokus på affektreglering, traumabehandling, stress, sömn, ångest mm.

Neurofeedback vid trauma kräver ett speciellt förhållningssätt och upplägg då träningen utförs i kombination med psykoterapi. Vi utgår från den modell psykoterapeuten Sebern F. Fisher utarbetat,

Vi skräddarsyr handledning och utbildning efter kundens önskemål.

The Brain is Devoted to its Regulation. It has to be.” Siegfried Othmer

Neurofeedback

Optimera hjärnan – Optimera Livet

Maxime Cerebrum Auge – Maxime Qualitatem Vitae Auge!