Hoppa till innehåll

Om oss

Vi är leg psykologer och leg psykoterapeuter med bas på Södermalm i Stockholm sedan 1998 då vi grundade Psykologerna på Södermalm www.psykologerna.se

Vi använder oss av 2 olika neurofeedback system: Cygnet enligt Othmer och EEGer från EEG Education and Research

Vi har sedan 2015 implementerat Neurofeedback i vårt arbete. Vi har grund- och avancerad kurs i neurofeedback enligt Othmer

Genom EEG Learn har vi utbildat oss i systemet EEGer 2020

Sedan 2018 har vi kontinuerligt deltagit i utbildning kring neurofeedback med särskild inriktning på trauma med Sebern Fisher, neurofeedbackterapeut, handledare och författare samt kurser kring trauma och dess påverkan på hjärnan med Dr Ruth Lanius, professor i psykiatri

Vi är privatpraktiserande och tar därmed inte emot remisser från Landsting och är ej heller kopplade till Försäkringskassan

Försäkringsbolag kan däremot ge oss uppdrag

Karta

Neurofeedback

Optimera hjärnan – Optimera Livet

Maxime Cerebrum Auge – Maxime Qualitatem Vitae Auge!