Hoppa till innehåll

Neurofeedback

Neurofeedback är inte någon ny teknik eller metod. Dr. Joe Kamiya,
University of Chicago och Dr. Barry Sterman, University of California började
utveckla metoden i slutet av 1950- och i början av 1960-talet. De arbetade
båda med ett NASA-projekt och tränade flera astronauter med neurofeedback
i syfte att förbättra hjärnans förmåga att anpassa sig till förhållandena i yttre
atmosfären.
”Neurofeedback är en banbrytande teknik som ställer oss ansikte mot ansikte
med vår innersta dimension – hjärnan”
Barry Sterman
Numera finns många, kliniker och institutioner som specialiserar sig på den
här formen av träning i samband med terapi runt om i världen.
Neurofeedback är en biofeedback-metod där man specifikt tränar hjärnan
till optimal funktion med hjälp av ett databaserat program. Det är en smärtfri
och icke-invasiv metod vilket betyder att ingenting tillförs personen som
tränar, hjärnan får spegla sig själv genom olika media och kan därmed
reglera sin egen funktionsnivå.
Ett växande antal studier och kliniska rapporter har visat att neurofeedback-
träning kan vara till hjälp för att lindra symtom förknippade med ett brett
spektrum av kognitiva störningar, hjärnskador och negativa affektiva tillstånd.

Neurofeedback kan också upprätthålla goda funktioner hos åldrande
personer, men vilken hjärna som helst kan tränas till att få bättre funktioner.

Hur går det till?

Innan neurofeedback-träningen påbörjas kommer du få ge en grundlig
beskrivning av dina symtom, hälsohistorik och familjehistoria för att kunna
bestämma hur träningen ska utföras.

En eller flera sensorer placeras i på olika platser på huvudet med hjälp av en
saltbaserad ledande pasta. Hjärnvågorna avläses av en förstärkare och ett
datorbaserat instrument som bearbetar signalen och ger korrekt feedback
via en skärm, hörlurar och eventuellt en vibrerande kudde.

I de flesta fall tränar man minst en gång i veckan. Träningssessionerna kan
vara mellan 15 (ibland mindre) till 45 minuter. Det är inte ovanligt att se
förbättringar inom de första tio sessionerna. Neurofeedback är en
inlärningsprocess som när hjärnan optimerats och det inlärda konsoliderats
ger fördelar som i allmänhet är långvariga och brukar vara bestående.

Vi bedömer under träningstidens gång framsteg genom förändringar i de
symtom som framkommit under intervjun och andra beteenden.

Det är inte möjligt att med säkerhet förutsäga att träningen kommer att vara
framgångsrik för en viss individ. Träningens effektivitet ses dock tidigt i
processen. Biverkningar är sällsynta och när de inträffar kan de tränas bort,
och för det mesta försvinner de automatiskt efter 48 timmar. Detta är
principen för hjärnans plastisitet vilket all neurofeedback bygger på.

Varför fungerar det här?

Hjärnan är otroligt anpassningsbar eller ”plastisk” och kan lära sig nytt
hela tiden. Hjärnan kan lära sig att förbättra sin egen prestanda, när den ges
signaler – återkoppling – om vad som ska ändras. Genom att göra
information tillgänglig för hjärnan om hur den fungerar och be den att göra
justeringar kan den göra det. När hjärnan gör ett bra jobb med att reglera sig
själv, kommer personen att vara lugn, vaken och uppmärksam. Och som
med annat lärande tenderar hjärnan att behålla det den vet.

Hur lång tid tar träningen?

Neurofeedback är en inlärningsprocess, och därför ses resultaten komma
gradvis över tid. Indikationer om framsteg kan dock vanligen ses inom tio till
tjugo sessioner. Vad gäller utvecklingstrauma kan det krävas över hundra
sessioner men den som tränar märker snart förbättringar som är gynnsamma
för personen.

Hur ofta ska man träna?

Inledningsvis är det som med annan typ av träning, det är bra att träna ofta
och regelbundet. Vi rekommenderar att komma 2 gånger per vecka de första
fem veckorna och därefter kan man träna en gång per vecka.

För den som är skeptisk eller har en skeptiskt inställd omgivning kan man
hänvisa till den forskning som finns kring Neurofeedback.

Några användbara webbplatser inkluderar

xxxxx

www.eeger.com

www.isnr.org

www.aapb.org

www.aboutneurofeedback.com

www.treatmentoftrauma.com

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *